Ï Äçìáñ÷ïò Âï÷áò ê.Áííéâáò Ðáðáêõñéáêïõ äåé÷íç óôï ê.Ìçôóïôáêç ôéò Æçìéåò ìåôá ôï ðåñáóìá ôïõ êõêëùíá Æïñìðá.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *