Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  04η Ιανουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και λήψη νέας
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2018
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου έτους 2018
  4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
  5. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
  6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών
  7. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων
  8. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 §§ 1,4 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 04η Ιανουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *