Άνοιξε η εφαρμογή για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

20

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να θέσουν το σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Η συνέχεια εδώ