Αίτημα συνάντησης της φοιτητικής κοινότητας Κορίνθου για τα προβλήματα τους… με τον Δήμαρχο Κορινθίων

338

Αίτημα συνάντησης της φοιτητικής κοινότητας Κορίνθου για τα προβλήματα τους… με τον Δήμαρχο Κορινθίων.