Αγωνιστικό κάλεσμα για την ανατροπή απόφασης που διπλασιάζει τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Σικυωνίων

207

 

Με την 350/2022 απόφασή της η Οικονομική επιτροπή του δήμου μας μειοψηφούντων των κ.κ. Δημήτ .Μαστοράκη και Νικολ. Ζαχαρόπουλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αύξηση των δημοτικών τελών απο 100% έως και 140% με την αιτιολογία πως πρέπει να καλυφθεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας -ηλεκτροφωτισμού που προκύπτει κυρίως από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ καθώς και την αύξηση τις τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η συνέχεια εδώ