Αναπαράσταση, παράδοσης του κάστρου του Ακροκορίνθου από τους Οθωμανούς στους Έλληνες 26 Οκτώβρη 1823-φωτο

645
Απελευθέρωση του Ακροκορίνθου. Αναφορά στο ιστορικό γεγονός της 26ης Οκτωβρίου 1823.
 Αναπαράσταση παράδοσης του κάστρου του Ακροκορίνθου από τους Οθωμανούς στους Έλληνες 26 Οκτώβρη 1823.
Δοξολογία,κατάθεση στεφάνων,παραδοσιακοί χοροί και δημοτικά παλιοκορθιοτικα τραγούδια του αείμνηστου μπάρμπα Μήτσου Λαλεζα με τραγουδιστή τον λαμπρο υιό του και συντοπίτη μας Παναγιώτη Λαλεζα.