Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.-διαβούλευση για την νέα τοπική στρατηγική “LEADER” 2023-2027

887

Σε διαβούλευση για την νέα τοπική στρατηγική LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με το Δήμο Μονεμβασίας, σας
προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/12/2022 και
ώρα 17.30, στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπαδιανίκων.
Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η κατάρτιση της τοπικής στρατηγικής για το νέο
τοπικό πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 στην Ανατολική Πελοπόννησο, η οποία
θα εστιάζει στις ανάγκες, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα της περιοχής.
Είναι ιδιαίτερη τιμή η παρουσία και η συμμετοχή σας στην παραπάνω εκδήλωση, γιατί η
γνώμη σας μετράει!