Κατέλαβαν και εποικίζουν το 40% της Κύπρου…

Μας θυμίζουν κάθε τόσο πως ¨πέταξαν τον ελληνικό στρατό στη θάλασσα¨…

Μας απειλούν με πόλεμο αν ασκήσουμε νόμιμο δικαίωμα μας….
Αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Αιγαίου…

Υποσκάπτουν την ελληνική κυριαρχία με εκατοντάδες πράκτορες
Και εμείς στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου αγοράσαμε 32% περισσότερα τουρκικής κατασκευής οχήματα !
Όχι Ραφάλ και Μπελχάρα, μα ότι και να πάρουμε, με τέτοια μυαλά που έχουμε δεν πρόκειται να σταματήσουν.
Αφού  δεν έχουν καμία σημαντική επίπτωση στην τσέπη τους, γιατί να σταματήσουν ;
Ο φιλοτομαρισμός μας και η αδιαφορία για την πατρίδα,  εκπέμπεται και τα  ¨όρνια¨ γύρω μας τον μυρίζουν…