Απόστολος Παπαφωτίου :Το τέλος μιας προσπάθειας είναι η αρχή για την επόμενη

707

Συμμετέχοντας στη μεγάλη προσπάθεια της Μητροπόλεως Κορίνθου για τη δημιουργία Κέντρου Μαθήσεως στη Σχολή Θεολογίας, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και με κατεύθυνση τις Παύλειες Σπουδές παρακολούθησα και αποφοίτησα από το αντίστοιχο πρόγραμμα διάρκειας δύο ετών.

Η συνέχεια εδώ