Αρχαιρεσίες στον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας 

294

Ο έλεγχος και η ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στον ΙΣ Κορινθίας τη  ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 19/9/22.

Η συνέχεια εδώ