Αυτά είναι τα 16 θέματα που θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων

325

Στο εμβληματικό έργο ανάδειξης της Αρχαίας Κορίνθου προχωρούν από κοινού ο
Δήμος Κορινθίων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και η Αμερικανική Σχολή.

Η συνέχεια εδώ