Αύριο Τετάρτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων… όσοι πάνε για “ψάρεμα” να το δηλώσουν άμεσα

290

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την…

Η συνέχεια εδώ