Βασίλης Νανόπουλος :Νέους όρους στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου έφερε η δημοτική αγορά

52

\

Στην τελευταίασυνεδρίαση του δημοτικούσυμβουλίουκαι με αφορμή το θέμα της δημοτικήςαγοράς , για πρώτηφοράδιαμορφώθηκε μια νέαπλειοψηφία με βάση τη διαπαραταξιακήσυνεννόηση , τη σύνθεσηθέσεων και τη συνεργασία .

Για πρώτηφορά τα τελευταίαχρόνια,  η πρόταση σε σοβαρόθέμα του κ Πνευματικού καταψηφίστηκε στο δημοτικόσυμβούλιο.

Άμεσαπλέονξεκινούν οι διαδικασίεςνα ανακαινιστεί η δημοτικήαγοράμε έξοδα του δήμου και να λειτουργήσειδίνονταςζωή στο κέντρο της πόλης.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή ήταν η πάγιαθέση της ΣυμμαχίαςΠολιτών.

 

Η επόμενηπρωτοβουλία – πρόταση που θα κάνουμεαφορά την επαναφορά της ισονομίας και ισοτιμίας των δημοτών πχ αλλαγή στον τρόποδιάθεσης των επιχορηγήσεωνσε συλλόγους και σωματεία.

Καλούμε όλους τους συλλόγους και σωματεία να υποβάλλουν στο δήμο αιτιολογημένη πρόταση επιχορήγησης για να περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2019 που θα καταρτιστεί το φθινόπωρο .

Η πάγια θέση μας είναι με κριτήρια να γίνονται οι επιχορηγήσεις  σε όλους  και από την αρχή του χρόνου να είναι γνωστές .

 

Εφόσονσυνεχιστεί αυτή η νέαπροσέγγιση στα θέματα του δήμου, περιμένουμεπολλάακόμα να γίνουνμέχρι τη λήξη της θητείας του δημοτικούσυμβουλίου .ΗΣυμμαχίαΠολιτώνδεσμεύεται να στηρίζειπλήρως την νέα αυτή πορεία .

 

Ψηφίστηκεεπίσης η σύμβαση με ιδιωτικήεταιρίαφύλαξης των Εξαμιλίωνόπου η εγκληματικότηταέχειαυξηθείτελευταία.

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμαήρθε για συζήτηση με υπογραφές 25 πολιτών που η ΣυμμαχίαΠολιτώνσυνέλλεξε.

Συνεπείς σε όσα δεσμευτήκαμε ,είχαμεφέρει επίσης το θέμα  σε προηγουμένησυνεδρίαση του δημοτικούσυμβουλίου προ ημερησίαςδιατάξεως .

 

Φέραμε προ ημερησίαςδιατάξεως το θέμα της βελτίωσης της καθαριότητας στις παραλίες, την καταπολέμηση των κουνουπιών ,τη διαφήμιση του Κορινθιακού ως απαλλαγμένου από τις τσούχτρεςκλπ. για να βοηθήσουμε τις τουριστικέςεπιχειρήσεις του δήμου .

Επίσης φέραμε το θέμα της αλλαγής του χαρακτηρισμού του γηπέδουσυνοικισμούώστε να λειτουργεί νόμιμα η ομάδα ΠΑΣ Κόρινθος που ανέβηκε κατηγορία.

Περισσότερεςπληροφορίες:

https://www.youtube.co

m/watch?v=AFlAdHyFYk8

 

 

 

Βασίλης Νανόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here