Β.Νανόπουλος-Ακυρώνω την πρόθεση συνεργασίας με την πόλη Σουσί…διατηρώ τα καλύτερα αισθήματα για τον Αρμενικό λαό

373
Απάντηση – Επιστολή Δημάρχου Κορινθίων στην Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας.