Β.Νανόπουλος: Δημιουργούμε ΠΡΟΤΥΠΕΣ αθλητικές εγκαταστάσεις για την νεολαία του
δήμου μας – Εξαιρετική η αγορά του οικοπέδου στην Καλλιθέα

Η συνέχεια εδώ