Β.Παπαιωάννου- Ολοκληρώθηκε το έργο εναρμόνισης του δήμου Κορινθίων με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων

1094
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο εναρμόνισης του δήμου Κορινθίων με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων 
Ήδη με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας του οποίου προΐσταμαι ως Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όλες οι Δ/νσεις και τα Τμήματα του Δήμου Κορινθίων κάνουν πλέον χρήση των εγκεκριμένων εγγράφων και των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε περίπτωση συναλλαγής ή επικοινωνίας με τους πολίτες.
Έντυπα Αιτήσεων με συγκατάθεση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων ανά περίπτωση
Έγγραφα για τις υποχρεωτικές εκ του νόμου κοινοποιήσεις αποφάσεων στις δημόσιες πλατφόρμες «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & «ΚΗΜΔΗΣ»
Έγγραφα για τις Συμβάσεις προσωπικού
Έγγραφα για τις λοιπές λειτουργίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), γίνεται ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ στον ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και διασφαλίζει τόσο τους Δημότες, όσο και τους υπαλλήλους του σε όλα τα θέματα:
ΠροστασίαςΑσφάλειαςΔιαχείρισης
για τα προσωπικά και τα ευαίσθητα δεδομένα, καθιστώντας τον Δήμο Κορινθίων σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς τον Δημότη.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνεργάστηκαν και δούλεψαν ομαδικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.