Γεύμα Αγάπης στους Αγίους Θεοδώρους

292

Το έθιμο είχε σταματήσει τα δύο χρόνια πανδημίας

Η συνέχεια εδώ