Γιορτάζει η Παναγία Φανερωμένη στο Χιλιομόδι Κορινθίας- To εορταστικό πρόγραμμα

634

Κυριακή 21 η Αυγούστου 2022
Εσπέρας ώρα 19:00 μ.μ Ακολουθία Παρακλητικού κανόνος εις την Παναγίαν
την Φανερωμένη

Η συνέχεια εδώ