Την ηλεκτροκίνηση στη ζωή των Κορινθίων εισάγει ο Δήμος Κορινθίων με την
δημιουργία ολοκληρωμένου, κοινόχρηστου, δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΔΏ