Δήμος Κορινθίων: Δύο δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκαν στα «Καλάμια»

238

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (World Environment Day – WED) γιορτάζεται στις 5
Ιουνίου κάθε χρόνο και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ για την ενθάρρυνση της
παγκόσμιας ενημέρωσης και δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνέχεια εδώ