Δήμος Κορινθίων – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας- Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών: «Σχεδιάζουμε τη Νέα «Αρχαία Κόρινθο»

289

Στο εμβληματικό έργο ανάδειξης της Αρχαίας Κορίνθου προχωρούν από κοινού ο
Δήμος Κορινθίων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και η Αμερικανική Σχολή.

Η συνέχεια εδώ