Δήμος Κορινθίων ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 για υπαίθριους – κοινόχρηστους χώρους

294

Η προετοιμασία και η διεκδίκηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών πόρων για τον Δήμο Κορινθίων είναι μία διαρκής προσπάθεια που συνεχίζεται και εξελίσσεται με επιτυχία, δείχνοντας όραμα, σχέδιο, συνέπεια και εν τέλει αποτελεσματικότητα.

  • ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 € από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:

«»

“ (…)”

  • ΩΦΕΛΕΙΕΣ

(από την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου):

Η Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, σε δίκτυα πεζής μετακίνησης ή οδεύσεις διαφυγής

Η εκπόνηση του Σχεδίου για τον θα συμπεριλαμβάνει:

:

Ανάλυση και αξιολόγηση για εξασφάλιση προσβασιμότητας

Στους υπαίθριους δημόσιους Κοινόχρηστους Χώρους

Στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα

 

:

Τεχνική Έκθεση περιγραφής των παρεμβάσεων

Χάρτες ανά περιοχή παρέμβασης

Πίνακα των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας

Χρονοδιάγραμμα & Προγραμματισμό υλοποίησης των απαιτούμενων διαμορφώσεων & κατασκευών, μέσω σύνταξης:

Αρχιτεκτονικής Μελέτης

Μελέτης Προσβασιμότητας

Λοιπών υποστηρικτικών Μελετών

Ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.