Δήμος Κορινθίων: Συνεχίζεται το έργο κατασκευής του σχολείου Αρχαίας Κορίνθου

275

Δήμος Κορινθίων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνέχιση του έργου κατασκευής του σχολικού συγκροτήματος Αρχαίας Κορίνθου. Με απόφαση της η οικονομική επιτροπή του δήμου σεσυνεδρίαση της την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, αποφάσισε την αποδοχή του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης που προηγήθηκε με τον ανάδοχο και την επανέναρξητων εργασιών.

Το σχολικό συγκρότημα της Αρχαίας Κορίνθου είναι ένα έργο ιδιαιτέρως σημαντικό για την περιοχή. Οφείλαμενααντιμετωπίσουμεκαιναξεπεράσουμετιςδυσκολίεςκαιταπροβλήματαπου προέκυψανώστεναικανοποιήσουμεένααίτημαετώνγιαμαθητές, γονείςκαιδασκάλους.

Το έργο δεν χάνεταιτο έργο συνεχίζεταιΤο έργο σε λίγους μήνες αποδίδεταιΈνα σχολείο μοναδικόστηνχώρα, ένασχολείο – μουσείο πουμπορείνααποτελέσειένανακόμαπόλοέλξηςεπισκεπτώναπότηνχώρακαιτοεξωτερικό.

Η απόφαση αποδοχής της διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο και συνέχισης του έργου ελήφθη από την οικονομική επιτροπή του δήμου Κορινθίων κατά πλειοψηφία. ΥπερψήφισανηπαράταξητουΔημάρχουκ.ΒασίληΝανόπουλουκαιηπαράταξητουκ.ΑλέξανδρουΠνευματικού. Αρνητική ήταν η ψήφος της παράταξης τουκ.Νίκου Σταυρέλη και του ανεξάρτητου συμβούλου κ.ΧρήστουΚορδώση .