Δανειολήπτες «με το μαχαίρι στο λαιμό» Τα νέα δεδομένα …

34

Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και οι δρομολογούμενες νέες παρεμβάσεις στήριξης των εγχώριων τραπεζικών ομίλων βρίσκονται στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων της κυβέρνησης με τους θεσμούς της ΕΕ, στο πλαίσιο του 13ου κύκλου ενισχυμένης εποπτείας, οι στόχοι της οποίας στη συνέχεια θα ενσωματωθούν στο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η συνέχεια εδώ