Δείτε ποιους συνάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από 35 φωτογραφίες των vas – val

81

 

 

Ï Äçìáñ÷ïò Âï÷áò ê.Áííéâáò Ðáðáêõñéáêïõ äåé÷íç óôï ê.Ìçôóïôáêç ôéò Æçìéåò ìåôá ôï ðåñáóìá ôïõ êõêëùíá Æïñìðá.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here