ΔΕΗ: Αυξάνει κατά 36% τα σταθερά τιμολόγια!

1252

Οι πάροχοι ηλεκτρισμού προχωρούν σε διαρκείς ανατιμήσεις, ακόμη και των υποτιθέμενων «ασφαλών προγραμμάτων» που πρόσφεραν στους καταναλωτές

H συνέχεια εδώ