Διήμερο εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του Ακροκορίνθου στην Αρχαία Κόρινθο-φωτο

29

Διήμερο εκδηλώσεων για την απελευθέρωση του Ακροκορίνθου στην Αρχαία Κόρινθο.