Είμαστε στον πρόλογο του 3ου παγκοσμίου πολέμου

931

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις προθέσεις. Αυτό που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα των αμερικανικών σχεδίων για επανεκκίνηση των διεθνών κανόνων όπως αυτοί θα τους ορίζουν.

H συνέχεια εδώ