Εθελοντική αιμοδοσία από τον Σύλλογο εργαζομένων της Π.Ε.Κορινθίας

226