Εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου LIFE«AUDIT-TO-MEASURE»στο Επιμελητήριο Κορινθίας

266
  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο  23 & 24 Νοεμβρίου 2022, η εναρκτήρια συνάντηση (kickoffmeeting) των εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AUDIT-TO-MEASURE, ανάμεσα στους οποίους είναι και το Επιμελητήριο Κορινθίας.

Η συνάντηση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη αυτού του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο οποίο συμμετέχουν έκτος από το επιμελητήριο Κορινθίας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηρο-κατασκευαστών  ΠΟΒΑΣ, καθώς και ακόμη επτά εταίροι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχία, τη Γερμανία και την Ολλανδία από τους τομείς της έρευνας και της βιομηχανίας.

Ο κύριος στόχος του έργου AUDIT-TO-MEASURE είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας στην ενεργειακή τους μετάβαση, μέσω της υιοθέτησης μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης, αναγκαίων για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και την επίτευξη μη ενεργειακών οφελών.

Το έργο θα αναπτύξει και εφαρμόσει μια νέα στρατηγική “Audit2Action” για την κινητοποίηση της αξιοποίησης των ευκαιριών που προκύπτουν από τους ενεργειακούς ελέγχους και η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια πιο καθαρή οικονομία και εν τέλει την κλιματική ουδετερότητα. Η διάρκεια του προγράμματος θα τριετής (Νοέμβριος 2022 – Οκτώβριος 2025).

Ενημερωθείτε : AuditToMeasure – Επιμελητήριο Κορινθίας (korinthiacc.gr)