Επιστημονική Ημερίδα απο τον «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ» στο «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο- Λουτράκι

383

«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ»Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ»

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1η Επιστημονική Ημερίδα για τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους Αιρετούςτων Δήμων της Κορινθίας

ØΠαρασκευή 8 Απριλίου 2022 (09:15-14:30)

«Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο, Λουτράκι

ΘΕΜΑ: «Νέες Ρυθμίσεις & Ειδικά θέματα Νομοθεσίας

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών,

Μελετών & Έργων Ν. 4782/2021»

 Σε συνδιοργάνωση με:

◾️Την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής

Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”◾️Την International Forum Training & Consulting