Επιταγή ακρίβειας: Η μεγάλη αλλαγή στο έκτακτο επίδομα

836

Όσον αφορά την επιταγή ακρίβειας θα είναι ένα επίδομα όπως αυτό που δόθηκε το Πάσχα και τα Χριστούγεννα …

Η συνέχεια εδώ