Επτά έργα για την Κορινθία εγκρίθηκαν από την Περ. Πελοποννήσου…

1061

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών έργων ,  έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου το τελευταίο διάστημα που αφορά το νομό Κορινθίας:

Η συνέχεια εδώ