Ευθύνεται για αυπνίες των κατοίκων ο φωτισμός με LED των δρόμων και δημόσιων χώρων ;Εκπέμπουν όλο και περισσότερη μπλε ακτινοβολία

236

Το νυχτερινό περιβάλλον της Γης μεταβάλλεται με γρήγορο ρυθμό, λόγω της συνεχούς αύξησης του τεχνητού φωτισμού.

Η συνέχεια εδώ