ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ

598

ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ.