Εφημερίδα της Κυβέρνησης “νόμος 4675/2020 υποχρεωτικός εμβολιασμός”…η παράβαση τιμωρείται ποινικά

34

 Ο νόμος υπ αριθμ. 4675/2020 πού φέρει ημερομηνία 11 Μαρτίου 2020 περιέχει άρθρο πού αφορά τήν επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού μέ απόφαση τού Υπουργού Υγείας!

Συγκεκριμένα στό άρθρο 4 πάρ. 3 στοιχείο Α περιπτ. iii) σημέιο β ορίζεται ότι «Σέ περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μέ-ταδοτικού νοσήματος, πού ενδέχεται νά έχει σοβαρές επιπτώσεις στή δημόσια υγεία, μπορεί νά επιβάλλεται, μέ απόφαση τού Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη τής ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα τού εμβολιασμού μέ σκοπό τήν αποτροπή τής διάδοσης τής νόσου.

Μέ τήν ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα τού πληθυσμού ως πρός τήν οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός μέ καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στήν υποχρεωτικότητα, τό χρονικό διάστημα ισχύος τής υποχρεωτικότητας τού εμβολιασμού, τό οποίο πρέπει πάντοτε νά αποφασίζεται ως έκτακτο καί προσωρινό μέτρο προστασίας τής δημόσιας υγείας γιά. συγκεκριμένη ομάδα τού πληθυσμού, η ρύθμιση τής διαδικασίας τού εμβολιασμού καί κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».

 Το ανωτέρω μαζί με το 284 του Ποινικού Κώδικα που τιμωρεί ποινικά με φυλάκιση την παράβαση μέτρων πρόληψης ασθενειών δημιουργούν το απαραίτητο νομικό οπλοστάσιο που φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για τον εμβολιασμό της κοινωνίας!

πηγή- /tilegrafimanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here