Ημερολόγιο ενός Κατασκόπου

385

Στα χέρια μας έφτασαν, άγνωστο πώς, οι κομμένες σελίδες ενός ημερολογίου, που, όπως φαίνεται, ανήκει σε κάποιον υπάλληλο, ίσως και αξιωματικό, της ΕΥΠ. Φυσικά, το κείμενο ήταν, πέρα από φανταστικό, επίσης ανυπόγραφο, οπότε το δημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη για το περιεχόμενο των γραφόμενων, με τον τίτλο: Ημερολόγιο ενός Κατασκόπου.

«Αγαπητό ημερολόγιο,

H συνέχεια εδώ