Η «Καλή», η «Κακή» και η «Χρήσιμη» Παναγιά

559

Είναι από κείνες τις φορές που  συμφωνώ απόλυτα με τους παπάδες.

Η συνέχεια εδώ