Η καμπύλη της ανακούφισης…στις 6 Μαίου η ολοκλήρωση του εφιάλτη-πίνακας

28

Γράφει ο Νίκος Καρδούλας*

Στην πρόσφατη έρευνά μου στις 31 Μαρτίου 2020 είχα εκτιμήσει ότι η κορύφωση της αυξητικής πορείας της νόσου του κορωνοϊού αναμένεται θεωρητικά να συμβεί από τις 3 έως τις 6 Απριλίου. Στη συγκεκριμένη έρευνα είχε γίνει μία εκτίμηση του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων και των θανάτων στην Ελλάδα έως τις 6 Απριλίου, όπου αναμενόταν η κορύφωση της σχετικής καμπύλης της έρευνας.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, όπου γίνεται σύγκριση μεταξύ των προβλέψεών μου και μεταξύ των επίσημων στοιχείων που ανακοινώνονταν κάθε ημέρα, έγινε πλήρης επαλήθευση για τα κρούσματα έως τις 4 Απριλίου και για τους θανάτους έως τις 6 Απριλίου.

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι στις 5 και 6 Απριλίου δεν επαληθεύθηκε η αύξουσα συνάρτηση της αρχικής έρευνας και από αυτό συμπεραίνεται ότι επήλθε κορύφωση της καμπύλης των κρουσμάτων στις 4 Απριλίου και αρχίζει η φθίνουσα πορεία τους.

Το κύριο ερώτημα όμως που προκύπτει, είναι πότε θα συμβεί χρονικά η πλήρης αποκλιμάκωση της πανδημίας στην Ελλάδα;

Χρησιμοποιώντας για τα κρούσματα δεδομένα από τις 26 Φεβρουαρίου, όπου εμφανίσθηκε το πρώτο, μέχρι τις 4 Απριλίου, όπου φαίνεται να υπάρχει κορύφωση,  υπολογίσθηκαν οι παράμετροι α, β και γ της φθίνουσας συνάρτησης «N = αt2 + βt + γ» με σφάλμα ±5%, όπου Ν είναι ο αριθμός των κρουσμάτων και t o χρόνος σε αριθμό ημερών, με τη μέθοδο της  πολυωνυμικής παλινδρόμησης.

Στη συνέχεια εκτιμήθηκε με τη φθίνουσα πλέον συνάρτηση ο αριθμός των κρουσμάτων από τις 5 Απριλίου και μετά. Στη διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των επίσημα ανακοινωθέντων κρουσμάτων στις 5 και 6 Απριλίου επαληθευόταν από τη νέα φθίνουσα συνάρτηση και ότι ο μηδενισμός των κρουσμάτων συμβαίνει στις 6 Μαΐου, οπότε θεωρητικά θα επέλθει και η πλήρης αποκλιμάκωση της νόσου και απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Επειδή όμως το φαινόμενο είναι απρόβλεπτο, θα πραγματοποιείται ανά μία εβδομάδα επανεκτίμηση σύμφωνα και με τα έως τότε πραγματικά δεδομένα των κρουσμάτων και το παραπάνω διάγραμμα θα επανασχεδιάζεται και θα δημοσιεύεται στις προσωπικές μου σελίδες του Facebook και του Instagram. Το ίδιο θα συμβεί και με το διάγραμμα των θανάτων, όπου μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί η κορύφωση της καμπύλης τους και επαληθεύονται ακόμη οι προβλέψεις της αρχικής μου αύξουσας συνάρτησης.

Συμπεραίνοντας, οι μαθηματικές προσεγγίσεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη φυσική εξέλιξη του φαινομένου. Η παρούσα έρευνα στηρίζεται μόνο στα μαθηματικά και η πλήρης αποκλιμάκωση μπορεί να συμβεί και νωρίτερα, αν λάβουμε υπόψη διαφόρους άλλους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, όπως τη θερμοκρασία και την υγρασία, που όπως λέγεται πιθανόν να συμβάλουν στην καταστολή της νόσου.

Ο πιο σημαντικός όμως παράγοντας για την καταστολή είναι η  ανθρώπινη συμπεριφορά, όπου δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε την ίδια υπευθυνότητα και σοβαρότητα που έχουμε δείξει έως τώρα στην τήρηση των μέτρων, ώστε στο τέλος να βγούμε όλοι νικητές και υγιείς.

*ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

MSc Τηλεπισκόπισης UK

Συνταγματάρχης ε.α.

 πηγή-zougla.gr-Γράφει ο Νίκος Καρδούλας 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here