Η κορινθιακή σταφίδα, βγαίνει εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης: Τα 8 υποψήφια προς αποχώρηση προϊόντα

198

Στo πλαίσιo της ριζικής αναθεώρησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων που δρομολογεί η Ελλάδα για τη νέα ΚΑΠ, υποψήφια προς αφαίρεση είναι 8 προϊόντα για τα οποία η ανάγκη επιδότησης δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς…

Η συνέχεια εδώ