Θερινό Σχολείο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: “Βηματίζοντας … στα χνάρια της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας”

81

Το Θερινό Σχολείο «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» φιλοδοξεί να φέρει σε άμεση επικοινωνία το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ευρύ φιλίστορο κοινό. 

Οι «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» φέτος εστιάζονται στην ιστορία του σύντομου ελληνικού 20ού αιώνα. Παρουσιάζεται αναλυτικά η απόπειρα εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας στις αρχές του αιώνα και ειδικότερα στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, το Μεσοπόλεμο, το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τη μεταπολεμική περίοδο και τις εξελίξεις στις επίμαχες πτυχές της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της Ευρώπης.

Διάρκεια-Τρόπος διεξαγωγής 
Η διάρκεια του Θερινού Σχολείου είναι δύο πλήρεις εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 9 έως 21 Ιουλίου 2018. Διδάσκοντες του Θερινού Σχολείου θα είναι μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και διδάκτορες του Τμήματος. Η γλώσσα του Θερινού Σχολείου είναι η ελληνική και το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Ιουλίου ε.έ.
Περιεχόμενο και δομή του προγράμματος Το Θερινό Σχολείο διαρκεί συνολικά 12 ημέρες, υιοθετεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και συνδυάζει:
-Διά ζώσης διαλέξεις (συνολικός φόρτος 44 ώρες)
-Εκπαιδευτικές επισκέψεις (συνολικός φόρτος 58 ώρες)
-Μελέτη φοιτητή (συνολικός φόρτος 23 ώρες)
Συμμετοχή 
Οι συμμετέχοντες θα είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές, πτυχιούχοι αλλά και γενικότερα εραστές της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία εξειδικευμένη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο του Θερινού Σχολείου.
Το πρόγραμμα θα προσφερθεί εφόσον υπάρξει ελάχιστη συμμετοχή 30 ατόμων. Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που θα περιλαμβάνουν αντιστοίχιση 5 ECTS. Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο (φωτοτυπίες σημειώσεων, άρθρα, ηλεκτρονικά αρχεία, κλπ). Σελίδα 3 από 3
Αίτηση και Επιλογή συμμετεχόντων 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση με Βιογραφικό Σημείωμα και φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 100 Πληρωμή To κόστος συμμετοχής των συμμετεχόντων ορίζεται στο ποσό των 120 Ευρώ. Ανακοινώνεται ότι η τελική ημερομηνία παραλαβής εγγραφών και καταθετηρίων είναι η Τετάρτη 4 Ιουλίου ε. έ. Επικοινωνία- Διεύθυνση Ευαγγελία Ντόλου Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος 27210-65101 Ανατολικό κέντρο 24100 Καλαμάτα e-mail: edol@uop.gr
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here