Καταγγελία : Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Με αγωνία, φόβο και ντροπή!

310

Προς: την Υπουργό Παιδείας
Τον Υφυπουργό Παιδείας
Την Εισαγγελέα Ναυπλίου
Την Διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Τα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

21 Σεπτεμβρίου 2022

Η συνέχεια εδώ