Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας«1940-2022: από τον φασισμό στον νεοφασισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη»το Σάββατο 19/11 στο Επιμελητήριο

213

Το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας σας καλεί

το Σάββατο 19/11, στις 19:00, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κορίνθου στην εκδήλωση με θέμα:

«1940-2022: από τον φασισμό στον νεοφασισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη»