Κυριακή απόγευμα 27/11 Ανοιχτή Συνεδρίαση ΝΕ ΠΑΣΟΚ Κορινθίας…ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων

222
Κυριακή απόγευμα 27/11
Ανοιχτή Συνεδρίαση ΝΕ Κορινθίας
Ομιλητές: Παναγιώτης Βλάχος – Γιάννης Πάζιος
ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων – Ώρα 19:00