Κόρινθος: Δύο γυναίκες είχαν αδυναμία… στα καλώδια

14

Ξήλωσαν 2,5 χιλιόμετρα καλωδίων για χαλκό.

Η συνέχεια εδώ