Λιμεναρχείο Κορίνθου-Κατάσχεση για παράνομη αλιευτική δραστηριότητα

301

ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ 22–07-2022 ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΩΡΑ 02:00, ΔΙΕΝΗΡΓΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΥΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.