Οι ενέργειές μου είναι το προϊόν της στενής και ειλικρινούς συνεργασίας μου με τον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζει ο Νίκος Δένδιας απορρίπτοντας – όπως σημειώνει – κάθε προσπάθεια να οικοδομηθεί εικόνα διαφοροποίησής του.

Η συνέχεια εδώ