Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία MOTOR OIL που εξασφάλισε στην ομάδα μας έναν υπερσύγχρονο αναμεταδότη, καθώς και ασύρματες φορητές συσκευές για την κάλυψη των επικοινωνιών σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών!