Μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ για τα νερά που πίνουν οι Κορίνθιοι : Μικροοργανισμοί  E.coli , κολοβακτηρίδια και υψηλές τιμές αγωγιμότητας!!!

200

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε  στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στην 43χρονη λειτουργία του, ενδεικτικές δειγματοληψίες και μετρήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε δήμους της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας.

Η συνέχεια εδώ