Μικρασιατικά 2022 “από την Σμύρνη ως το Μοριά” σήμερα στο δημοτικό θέατρο Κορίνθου-φωτο

660

Μικρασιατικά 2022 “από την Σμύρνη ως το Μοριά”σήμερα στο δημοτικό θέατρο Κορίνθου.